Blog DRIVIX
Polityka prywatności

1. Sklep korzysta z informacji, które Klient przekazuje w formularzu rejestracyjnym lub składając zamówienie, do celów realizacji zawartej pomiędzy Stronami umowy.

2. Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności:

a) jakie informacje Sklep może zbierać od Klientów,

b) gdzie przechowywane są zebrane przez Sklep informacje,

c) w jaki sposób Sklep może korzystać z informacji zebranych o Klienta,

d) komu Sklep może przekazywać zebrane informacje,

e) zasady użycia plików cookies.

3. Administratorem Danych Osobowych Klientów jest Sklep www.drivix.pl, działający pod firmą DOMMASZ Sp. z o.o. z siedzibą w Mnichu przy ul. Gwardii Ludowej 7, 43-520  KRS: 0000423924, NIP:  548 266 00 44, Regon: 242 957 868

4. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne.

5. Sklep może gromadzić:

a) informacje wprowadzone w formularzach na stronie Sklepu. Mogą one obejmować dane wprowadzone przy rejestracji, w szczególności: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (email, telefon, fax) oraz dane odnoszące się do prowadzonej działalności gospodarczej jak: firma, siedziba, NIP, Regon, nr właściwego rejestru,

b) informacje otrzymane w drodze korespondencyjnej,

c) informacje zebrane w ankietach, kwestionariuszach ich wypełnienie nie jest jednakże obowiązkowe,

d) informacje o zamówieniach Klientów,

e) informacje o sposobie użytkowania strony, IP urządzenia Użytkownika, dane o systemie operacyjnym, używanej przeglądarce, w celu poprawy jakości usług Sklepu.

6. Zebrane dane przechowywane są w siedzibie Administratora Danych Osobowych i mogą być transferowane, przechowywane oraz przetwarzane w Polsce oraz w państwie trzecim. Wszystkie zebrane informacje są przechowywane na zabezpieczonych serwerach a wszystkie płatności są szyfrowane

7. Sklep może wykorzystywać zbierane informacje w szczególności w celu:

a) prezentowania zawartości Sklepu w najbardziej odpowiedni dla Klientów sposób,

b) umożliwienia Klientom korzystania ze Sklepu oraz w celu zawarcia, realizacji oraz rozliczenia umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu,

c) egzekwowania postanowień Regulaminu,

d) bieżącego kontaktu z Klientami w celu informowania o zmianach,

e) personalizacji oferowanych przez Sklep usług

f) pozyskania informacji statystycznych o Klientach poprzez analizę adresów IP oraz plików cookies

g) prezentowania form reklamowych dostosowanych w jak największym stopniu do profilu Klienta

h) informowania o ofertach Sklepu (Newsletters), o ile wyrazi na to dodatkową zgodę.

8. Sklep w celu prawidłowego wykonania umowy z Klientem, może przekazywać ich dane na podstawie innych stosunków prawnych w celu:

a) rozliczenia płatności elektronicznych,

b) wykonania usług księgowych, prawnych itd.,

c) realizacji działań marketingowych na rzecz Sklepu, na co Klient niniejszym wyrażania zgodę.

9. Podmioty świadczące usługi dla Sklepu nie mogą w żadnym przypadku wykorzystywać uzyskanych danych we własnych celach biznesowych.

10. Sklep przechowuje dane o Klientach nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu zawartej umowy, a także dla spełnienia wymogów ustawowym w tym zwłaszcza fiskalnych.

11. Klientowi przysługuje prawo:

a) dostępu, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania poprawiania danych osobowych,

b) czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz

c) wniesienia sprzeciwu w przypadkach gdy przetwarzanie danych nie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie danych narusza prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

12. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez wybraną formę kontaktu wskazana w pkt. IV ust 5 Regulaminu.

13. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji umowy lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Sklep może pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

14. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności, która wymaga akceptacji przed zawarciem umowy ze Sklepem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl