Blog DRIVIX
Realizacja zamówień
  1. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu w Sklepie, uwarunkowane jest prawidłowym wypełnieniem formularza kontaktowego na stronie Sklepu.
  2. Klientem mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Klientami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
  3. Złożenie zamówienia rodzi po stronie Klienta obowiązek zapłaty. 
  4. Umowa o świadczenie usług nieodpłatnych zawarta zostaje pomiędzy Klientem, a  Sklepem w chwili założenia zamówienia na stronie internetowej Sklepu akceptację, do czasu usunięcia konta przez Klienta lub przez Sklep a umowa o usługi odpłatne obowiązuje od chwili złożenia zamówienia, do czasu upływu okresu udzielonej rękojmi lub gwarancji na dostarczony produkt.
  5. Klient podczas dokonywania zamówienia może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia Faktury VAT.
  6. Każde złożenie zamówienia, potwierdzane jest przez Sklep w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Klienta (np. błędny adres email, numer telefonu), złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin od jego złożenia.
  7. Kontakt pomiędzy Sklepem, a Klientem odbywa się poprzez email a ponadto także poprzez formularz kontaktowy lub telefon.
  8. Zamówienia w sklepie można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok, jednak nie są one realizowane w dni ustawowo wolne od pracy.
  9. W przypadku wystąpienia braku zamówionego produktu, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni. Klient w takim wypadku ma prawo do rezygnacji z całości lub części zamówienia, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę niedostępnego produktu na inny, oferowany przez Sklep. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, dokonane przedpłaty zostaną zwrócone w terminie 7 dni od powzięcia przez Sklep informacji o rezygnacji.
  10. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń w tym zwłaszcza dotyczących do przesyłki prosimy o kontakt ze Sklepem.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl